Įvykių registracija

Jums suteiksime ne tik informacijos, kaip elgtis įvykus avarijai bet ir realią pagalbą – nes mūsų įmonėje Jūs galite užregistruoti draudiminį įvykį, nevykdami į draudimo bendrovę.

Sudarome remonto darbų sąmatas, suderiname su draudimo bendrovėmis. Reikalui esant, mūsų ekspertas atvyks pas Jus.

Prižiūrime visą žalos administravimą nuo įvykio registravimo iki draudimo išmokos išmokėjimo.