Įvykių registracija

Jums suteiksime ne tik informacijos, kaip elgtis įvykus avarijai bet ir realią pagalbą – nes mūsų įmonėje Jūs galite užregistruoti draudiminį įvykį, nevykdami į draudimo bendrovę.

Sudarome remonto darbų sąmatas, suderiname su draudimo bendrovėmis. Reikalui esant, mūsų ekspertas atvyks pas Jus.

Taip pat teikiame transportavimo paslaugas. Prižiūrime visą žalos administravimą nuo įvykio registravimo iki draudimo išmokos išmokėjimo.